top of page
DSC_5745 kopírovat-s.jpg
DSC_5570 kopírovat-s kopírovat.jpg
DSC_5550 kopírovat-s kopírovat.jpg
DSC_5861 kopírovat-s.jpg
aDSC_5603 kopírovat-s.jpg

O hre

 #SMETUSPOLU vznikla ako alternácia hry BEEN THERE TOGETHER, (ktorej som autorkou), počas môjho štúdia na Sokratovom inšitúte 2017/2018. Jej cieľom je ponúknuť spôsob, ako žiakov/čky zábavne viesť k odvahe, empatii, aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti.

BEEN THERE TOGETHER je hra pre jedného hráča alebo jednu hráčku. Počas hrania prostredníctvom úloh a otázok podnecuje užívateľov/ky k socializácií a/alebo reflexii verejného priestoru. Vznikla ako alternatíva k mobilným hrám. Hoci existuje aj ako mobilná aplikácia, nevťahuje užívateľov/ky do virtuálnej reality, ale podnecuje ich k vnímaniu okolia a spoločnosti, v ktorej sa nachádzajú. Jej cieľom je prekonať odcudzenie jedinca v spoločnosti. Jednoduchými otázkami a úlohami sa hráči/ky dostávajú do magického kruhu hrania sa v realite, v priestoroch, ktoré nie sú bežne na hru určené. Vytvára dočasný svet uprostred obyčajného sveta.

Napomáha trénovať sociálnu odvahu a pýta sa nás otázky, ktoré by sme sa sami seba možno inak nespýtali. Tým nám dáva priestor vytvárať si názor a reagovať na to, ako chceme, aby svet okolo nás vyzeral.

Hra je momentálne dostupná v anglickom a českom jazyku na stránke www.beentheretogether.cards Môžte si ju tiež stiahnuť ako aplikáciu do telefónu na APPSTORE a GOOGLE PLAY.
Pre viac informácii nám napíšte na beentheretogether.cards@gmail.com

O hre

Verzia hry #SMETUSPOLU je venovaná učiteľom/kám a žiakom/čkám základných a stredných škôl. Jej cieľom je trénovať sociálne zručnosti u mladých ľudí.


Vizuálne vychádza z hry BEEN THERE TOGETHER, avšak jej obsah sa mení a prispôsobuje Štátnemu vzdelávaciemu programu (2015), tak aby sa učiteľom/kám s hrou ľahko pracovalo v rámci vyučovacieho procesu.

Hra sa nás prostredníctvom jednoduchých farebne rozdelených textových kartičiek pýta na názor, podnecuje ku kritickému mysleniu a inšpiruje k záujmu o svoje okolie. Veľkou výhodou je adaptovateľnosť hry na rôzne témy a prostredia, čím dokáže reagovať na konkrétne potreby učiteľov/liek a žiakov/čiek.


V prvej verzii, ktorú práve držíte v rukách, sa venuje dvom témam:

Človek a príroda,

ktorá má za cieľ podnietiť záujem o okolie, životné prostredie a primäť k uvedomeniu si zodpovednosti za vlastné správanie.

a

Človek a spoločnosť,

ktorá sa snaží v žiakoch/čkách podporiť angažovanosť, starostlivosť o slabších a znevýhodnených a otvára rôzne témy, ktoré naša spoločnosť v súčasnosti rieši.

Návod na hru

Hranie hry prebieha veľmi jednoducho.
Každý žiak/čka si na hodine vyberie jednu kartičku. Prvú im môžete vybrať

aj vy, na základe toho, ako ich poznáte. Otázku alebo úlohu, ktorá je na karte

napísaná, je potrebné splniť do ďalšej hodiny, a to v ich voľnom čase. Na nasledujúcej hodine prebehne vami vedená diskusia o úlohách a otázkach, ktoré sú na kartičke uvedené. V príručke nájdete pri popise každej kartičky niekoľko námetov a otázok pre Vaše diskusie.
 

Hru odporúčame hrať najmä pri preberaní niektorého z tématických celkov,
ktorých sa karty týkajú. Možnosťou je aj zapojiť hru do širšieho celku podobných

tém a tým podporiť žiakov/čky v tom, aby sa o tieto témy hlbšie zaujímali.


Hra najlepšie funguje ako opakovaná aktivita.
Na každej z hodín vyberiete zopár tém z kariet, o ktorých môžete spolu so žiakmi/čkami diskutovať. Na hodine sa ich pýtate, ako aktivitu vnímali, ako fungovala, čo zaujímavé sa o sebe a o iných dozvedeli. Takto v triede vzniká návyk diskutovať a zamýšľať sa nad rôznymi témami. Otvorená a prístupná atmosféra podnecuje žiakov/čky ku kritickému uvažovaniu o nových témach bez strachu argumentovať svoje názory v diskusii.

 

Hra nemá žiadne bodové ohodnotenie.

Vieme, že hru by bolo možné hrať aj na body, ale cielene to tak nie je. Hra je nastavená tak, aby nešlo a nedalo sa "nad niekým" vyhrať. Myslíme si, že sociálna odvaha, kritické myslenie a záujem o svet nie sú zručnosti, v ktorých by sme mali súťažiť, ale naopak, ktoré by sme mali 'spolu' zdokonalovať.
 

Naozaj dôležitým momentom v hre je spoločná reflexia - diskusia.

Prostredníctvom nej nielenže vzniká priestor na hodinách pre žiakov/čky

vyjadriť svoj názor, ale spoločným učením a zdieľaním výsledkov sa učia aj od seba navzájom.

Verzia hry #SMETUSPOLU
Návod na hru

Príručka

Ku hre si môžte stiahnuť aj príručku na hranie, v ktorej nájdete všetky kartičky. Nachádzajú sa v nej ciele kartičiek, dodatočné info, podnety na diskusiu

a zaradenie do iŠVP.

aDSC_5543 kopírovat-s.jpg
Obsah

Legenda

CIEĽ: Zdôvodnenie, prečo sme kartu do balíka zapojili a čo ňou chceme docieliť. ​​
INFO: Doplnkové informácie a vysvetlivky

k téme, prípadne rozšírenie možných použití karty.
DISKUSIA: Doplňujúce otázky, ktoré sa môžete žiakov/čok pýtať a tým rozprúdiť živú diskusiu.

iŠVP: V hornej časti stránky vždy nájdete zdrojovú informáciu zo Štátneho vzdelávacieho programu (2015), z ktorej sme pri tvorbe kartičky vychádzali. 

DSC_5807 kopírovat-s.jpg

Kategórie

5 kategórií je farebne rozdelených podľa miery participácie. Hráči/ky sa môžu medzi nimi voľne pohybovať.


Žltá - VÝSKUM
Zelená - INTERAKCIA
Modrá - DIALÓG
Červená - SPOLUPRÁCA
Fialová - KREATIVITA

DSC_5794 kopírovat-s.jpg
Získať hru
Stiahnut hru
DSC_5663 kopírovat-s.jpg

Kontaktujte nás 

Sme zvedaví na Vaše názory a pripomienky.
Neváhajte sa nás kontaktovať.

Bratislava, Slovensko

  • facebook

Vaše údaje byly v pořádku odeslány!

DSC_5589 kopírovat-s.jpg
Kotva 1
bottom of page